02.07.2019

Můj poslanecký mandát v EP končí

Nastal konec dalšího parlamentního období a mé pětileté práce v roli poslance Evropského parlamentu, a proto bych rád poděkoval všem,...

Více

30.05.2019

Petr Ježek v rozhovoru pro Info.cz o výsledcích evropských voleb a budoucnosti hnutí Hlas

Povolební situaci zhodnotil Petr Ježek (hnutí Hlas) v rozhovoru s Lucií Bednárovou pro Info.cz, ve kterém kromě výsledku shrnuje průběh...

Více

Parlamentní činnost

S předsedou vlády Japonska Šinzó Abem v japonském parlamentu (Diet)
Petr Ježek jako předseda Zvláštního výboru Evropského parlamentu pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky (TAX3) S japonským ministrem obrany Icunorim Onoderou S předsedou horní komory japonského parlamentu Chuichim Datem S předsedou dolní komory parlamentu Tamadorim Oshimou S japonským ministrem zahraničí Taró Konem
S americkým kongresmanem Stevem Pearcem během mise výboru TAX3 ve Washingtonu Na setkání s unijním vyjednavačem o brexitu Michelem Barnierem Petr Ježek jako předseda Zvláštního výboru Evropského parlamentu pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky (TAX3) S francouzským ministrem financní Brunem Le Mairem S komisařem pro hospodářské a měnové záležitosti Pierrem Moscovicim
S předsedou Evropského parlamentu Antoniem Tajanim, francouzským ministrem financní Brunem Le Mairem a členem Evropského parlamentu Elmarem Brokem Petr Ježek

Petr Ježek

Působil jako diplomat, z toho 10 let ve vysokých funkcích, které se týkaly vztahů s Evropskou unií. Byl například vrchním ředitelem Sekce evropské integrace na Ministerstvu zahraničních věcí ČR, či zástupcem státního tajemníka pro evropské záležitosti. Pracoval také jako ředitel sekce předsedy vlády Vladimíra Špidly. Chcete-li se dozvědět více, klikněte na šipku pod textem.

Kontakty

 

 

 

 

 

 

liberals democrats

zavřít okno

Poslanci EP schválili návrhy směrnic o společném základu daně z příjmu právnických osob

Poslanci Evropského parlamentu schválili  dnes (15. března 2018) balíček legislativních návrhů směrnic Rady EU: směrnici o společném základu daně (CCTB), pro níž byl Petr Ježek zpravodajem své frakce, a směrnici o společném konsolidovaném základu daně (CCCTB).

Návrhy obou směrnic předložila Evropská komise v rámci boje za zvýšení daňové transparentnosti a spravedlivé placení daní na podzim 2016.  Navržený systém CC(C)TB by měl sjednotit podmínky pro podnikání a danění na jednotném vnitřním trhu EU.

Cílem směrnice o CCTB je zavést jednotný soubor pravidel pro výpočet základu daně z příjmů právnických osob na vnitřním trhu EU. Návrh směrnice o CCCTB uvádí technická pravidla pro konsolidaci zisků a rozdělení konsolidovaného základu daně mezi způsobilé členské státy. Návrhy dále obsahují řadu ustanovení proti vyhýbání se daňovým povinnostem právnických osob.

Navržený systém bude všem společnostem a skupinám společností, které vykonávají zdanitelnou činnost ve více než jednom členském státě Evropské unie umožňovat, aby vyřizovaly své daňové povinnosti na základě jednotných pravidel pro výpočet základu daně, jednaly pouze s jednou daňovou správou a podávaly jediné konsolidované daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob, co povede mimo jiné k podstatnému snížení administrativních nákladů a přispěje k odstranění překážek pro přeshraniční investování v rámci EU.

Základ daně se pak rozdělí mezi členské státy, v nichž daňové subjekty podnikaly podle metodiky obsažené ve směrnici, a každý členský stát bude s to zdanit příslušnou část zisku, která je mu takto přidělena, svou vlastní vnitrostátní daňovou sazbou.

Pro návrh směrnice o CCTB hlasovalo 451 poslanců, 141 bylo proti a 59 se zdrželo. Směrnice o CCCTB byla přijata poměrem 438 hlasů pro, 145 proti a 69 poslanců se zdrželo.

Oba návrhy směrnic podléhají zvláštnímu legislativnímu postupu, ve kterém plní Evropský parlament konzultační funkci a jejich konečné přijetí je podmíněno jednomyslným schválením všemi členskými státy EU.   

Ve včerejší rozpravě poslanců EP  k návrhům obou směrnic vystoupil i Petr Ježek, jako zpravodaj frakce ALDE k CCTB.  Jeho vystoupení můžete zhlédnout zde:

Archiv novinek