02.07.2019

Můj poslanecký mandát v EP končí

Nastal konec dalšího parlamentního období a mé pětileté práce v roli poslance Evropského parlamentu, a proto bych rád poděkoval všem,...

Více

30.05.2019

Petr Ježek v rozhovoru pro Info.cz o výsledcích evropských voleb a budoucnosti hnutí Hlas

Povolební situaci zhodnotil Petr Ježek (hnutí Hlas) v rozhovoru s Lucií Bednárovou pro Info.cz, ve kterém kromě výsledku shrnuje průběh...

Více

Parlamentní činnost

S předsedou vlády Japonska Šinzó Abem v japonském parlamentu (Diet)
Petr Ježek jako předseda Zvláštního výboru Evropského parlamentu pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky (TAX3) S japonským ministrem obrany Icunorim Onoderou S předsedou horní komory japonského parlamentu Chuichim Datem S předsedou dolní komory parlamentu Tamadorim Oshimou S japonským ministrem zahraničí Taró Konem
S americkým kongresmanem Stevem Pearcem během mise výboru TAX3 ve Washingtonu Na setkání s unijním vyjednavačem o brexitu Michelem Barnierem Petr Ježek jako předseda Zvláštního výboru Evropského parlamentu pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky (TAX3) S francouzským ministrem financní Brunem Le Mairem S komisařem pro hospodářské a měnové záležitosti Pierrem Moscovicim
S předsedou Evropského parlamentu Antoniem Tajanim, francouzským ministrem financní Brunem Le Mairem a členem Evropského parlamentu Elmarem Brokem Petr Ježek

Petr Ježek

Působil jako diplomat, z toho 10 let ve vysokých funkcích, které se týkaly vztahů s Evropskou unií. Byl například vrchním ředitelem Sekce evropské integrace na Ministerstvu zahraničních věcí ČR, či zástupcem státního tajemníka pro evropské záležitosti. Pracoval také jako ředitel sekce předsedy vlády Vladimíra Špidly. Chcete-li se dozvědět více, klikněte na šipku pod textem.

Kontakty

 

 

 

 

 

 

liberals democrats

zavřít okno

HNUTÍ HLAS - Východiska a směřování

Svět prožívá bouřlivý vývoj. Moderní technologie a s nimi související sociální, obchodní a další změny přinášejí lidem velké množství dříve nepoznaných výhod. Posiluje se pohyb přes hranice států a kontinentů. Globalizace však přináší i některé stinné stránky, na něž vládnoucí elity v řadě zemí dostatečně nereagují. Prohlubují se rozdíly mezi těmi, kteří využívají otevřených možností, především nových technologií a jejich průniku do řady tradičních odvětví, a těmi, kteří tento vývoj nezachytili nebo zachytit nemohli. V důsledku toho nyní zápasí s problémy.

Druhá skupina, o které se hovoří jako o poražených globalizace a v případě České republiky i o poražených polistopadového vývoje, žije složitě, trpí obavami o svou budoucnost a často má oprávněný dojem, že je stranou zájmu. Proto také chová nedůvěru k současnému systému, jeho představitelům a institucím. Jak ukázaly i prezidentské volby v USA nebo v ČR, jsme svědky hlubokého rozdělení společnosti.

Na mnoha místech včetně Evropy situaci dramaticky zkomplikovala migrační krize. Ať už ji způsobil dlouhodobý ozbrojený konflikt v Sýrii či snaha Afričanů a dalších najít ekonomicky lepší životní podmínky ve vyspělých evropských zemích, především pak v Německu. I když díky postupně přijímaným opatřením počet nelegálních přechodů hranic Evropské unie klesl pod úroveň před krizí, obtížně zvládaná migrační vlna leckde významně prohloubila nedůvěru k národním i evropským elitám.

Počáteční neochota i trvalá neschopnost politiků v některých zemích účinně reagovat na vývojové trendy a vzniklé situace dává široký prostor populistům toužícím po politické a hospodářské moci. Jejich jednoduchá protestní hesla znějí unaveným a frustrovaným uším tak svůdně. Mnozí populisté přitom vzešli přímo z elit, ale provokujícím negativním slovníkem a nestandardním jednáním se jim podařilo své dřívější působení na vrcholu ekonomické či politické pyramidy zastřít.  Stanuli v čele protestu proti stávajícímu řádu, aniž by nabízeli jeho životaschopnou nápravu či náhradu. Kam takový hazard může vést, svět zažil ve 40. letech minulého století.

Objevuje se i další fenomén, který přímo podrývá fungování demokracií: kybernetické útoky, nelegální získávání dat a šíření dezinformací, které znejišťují populaci a ovlivňují chování lidí ve volbách a referendech – od prezidentské volby v USA po rozhodování o odchodu Velké Británie z EU. Právě brexit přitom nyní nejvíce ukazuje, jaká existuje propast mezi populistickými sliby a jejich naplňováním.

Přestože oblíbenost EU u občanů většiny členských zemí podle průzkumů roste, posilují rovněž populistické a radikální politické formace. Společnost je rozdělena. Větší či menší míra odklánění se od liberální demokracie směrem k autoritářství například zemí visegrádské čtyřky třicet let poté, kdy nastoupily na cestu ke svobodě a tržnímu hospodářství, zároveň ukazuje, jak hluboce je období totality poznamenalo.

V České republice byla doba po takzvané opoziční smlouvě charakterizována vysokou mírou korupce a klientelismu, omezenou nezávislostí výkonu spravedlnosti, neefektivním spravováním státu a klesajícím vlivem země v Evropě i ve světě. V současnosti na české scéně dominuje cynický populismus, vysoká koncentrace politické a ekonomické moci i snaha některých politiků omezovat nezávislost médií a justice, tedy narušovat základní pilíře demokracie.  Mnozí jako zdroj potíží a nebezpečí označují vyspělé demokratické státy spojené v EU, zatímco vojenské rakety v rukách neomezeného vládce, které mohou bleskově zničit naši zemi, je nechávají chladnými. Někteří politici se dokonce snaží Českou republiku směřovat na východ, ať už skrytě, či zcela otevřeně.

V dnešním světě tak nejde o nic menšího, než o udržení liberální demokracie jako určujícího modelu správy státu, k němuž nebyla doposud nalezena životaschopná alternativa a jehož demontáž v dějinách vždy vedla k tragédiím. Současný ekonomický systém však vyžaduje modernizaci, která umožní co nejširšímu okruhu lidí podílet se na bohatství vytvářeném rozvojem technologií a obchodních modelů. Tato modernizace se bude muset vypořádat i s trendem prohlubování rozdílů a rozdělování společnosti. V opačném případě by mohl být současný řád na mnoha místech rozvrácen a svržen. A to se všemi katastrofálními následky.

Česká republika, Evropa i svět potřebují posílit liberální demokracii a modernizovat ekonomický model, jakož i instituce, které pro něj vytvářejí potřebné regulatorní prostředí. Ve snaze napomáhat tomuto posílení a zajištění udržitelného rozvoje přínosného pro všechny sociální skupiny společnosti vzniká nové hnutí HLAS.

Dlouhodobým cílem hnutí je etablovat se jako otevřená politická platforma ve středu, respektive v pravém středu politického spektra, která bude prosazovat liberální demokracii, moderní ekonomický model a posilovat soudržnost společnosti, prozápadní směřování a nezpochybnitelné, proreformní a k další integraci otevřené ukotvení ČR v EU a NATO.

Prvním cílem hnutí HLAS je uspět ve volbách do Evropského parlamentu a posílit řady těch, kteří pokračují ve stavbě evropské konstrukce zajišťující spojenectví mezi členskými státy a vysokou kvalitou života jejich občanů. Pravomoci Evropského parlamentu spočívají především v tvorbě a přijímání evropského práva společně s Radou EU, která sdružuje jednotlivé členské státy. Europoslanci hnutí budou dále ovlivňovat podobu legislativy směrem k prohlubování vnitřního trhu, posilování hospodářské a finanční stability a zajišťování bezpečnosti občanů.

Naváží na práci dvou současných europoslanců a zakladatelů hnutí HLAS, kteří na půdě Evropského parlamentu zúročují svou téměř třicetiletou zkušenost z nejvyšších funkcí v české státní správě či v evropských institucích. Jedná se v současné době o jediného českého místopředsedu Evropského parlamentu Pavla Teličku a Petra Ježka, jediného ze všech europoslanců, který předsedá výboru i delegaci pro zahraniční vztahy. Nejen z titulů těchto funkcí modernizují podobu Unie a tvoří ji bezpečnější, stabilnější a efektivnější v zájmu zvyšování kvality života občanů ČR i ostatních členských států. Pomáhá jim v tom vliv, který si dokázali vybudovat ve své politické skupině, za níž se stali zpravodaji a úspěšně jednali o desítkách důležitých evropských zákonů.

Hnutí HLAS je připraveno nastoupit cestu posilování liberální demokracie, stability, bezpečnosti a široce sdílené prosperity v naší zemi a spoluovlivňovat vývoj Evropy a našeho světa.

 

Archiv novinek