02.07.2019

Můj poslanecký mandát v EP končí

Nastal konec dalšího parlamentního období a mé pětileté práce v roli poslance Evropského parlamentu, a proto bych rád poděkoval všem,...

Více

30.05.2019

Petr Ježek v rozhovoru pro Info.cz o výsledcích evropských voleb a budoucnosti hnutí Hlas

Povolební situaci zhodnotil Petr Ježek (hnutí Hlas) v rozhovoru s Lucií Bednárovou pro Info.cz, ve kterém kromě výsledku shrnuje průběh...

Více

Parlamentní činnost

S předsedou vlády Japonska Šinzó Abem v japonském parlamentu (Diet)
Petr Ježek jako předseda Zvláštního výboru Evropského parlamentu pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky (TAX3) S japonským ministrem obrany Icunorim Onoderou S předsedou horní komory japonského parlamentu Chuichim Datem S předsedou dolní komory parlamentu Tamadorim Oshimou S japonským ministrem zahraničí Taró Konem
S americkým kongresmanem Stevem Pearcem během mise výboru TAX3 ve Washingtonu Na setkání s unijním vyjednavačem o brexitu Michelem Barnierem Petr Ježek jako předseda Zvláštního výboru Evropského parlamentu pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky (TAX3) S francouzským ministrem financní Brunem Le Mairem S komisařem pro hospodářské a měnové záležitosti Pierrem Moscovicim
S předsedou Evropského parlamentu Antoniem Tajanim, francouzským ministrem financní Brunem Le Mairem a členem Evropského parlamentu Elmarem Brokem Petr Ježek

Petr Ježek

Působil jako diplomat, z toho 10 let ve vysokých funkcích, které se týkaly vztahů s Evropskou unií. Byl například vrchním ředitelem Sekce evropské integrace na Ministerstvu zahraničních věcí ČR, či zástupcem státního tajemníka pro evropské záležitosti. Pracoval také jako ředitel sekce předsedy vlády Vladimíra Špidly. Chcete-li se dozvědět více, klikněte na šipku pod textem.

Kontakty

 

 

 

 

 

 

liberals democrats

zavřít okno

Pátý politický trialog k nařízení posilující systém dohledu nad ústředními protistranami

Petr Ježek (ALDE) se dne 5. března 2019 zúčastnil již pátého meziinstitucionálního vyjednávání zástupců Evropského parlamentu, Rady EU a Komise týkající se návrhu nařízení posilující systém dohledu Evropského orgánu pro cenné papíry s cílem zajistit finanční stabilitu v rámci EUKonkrétně se jedná o návrh nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) a nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o postupy a orgány zapojené do povolování ústředních protistran a požadavky na uznávání ústředních protistran ze třetích zemí (návrh Komise EMIR II), pro něž je Petr Ježek zpravodajem své frakce ALDE.

Vlivem rostoucího významu ústředních protistran (CCP), jež vystupují jako zprostředkovatelé mezi oběma stranami při transakci s určitým finančním nástrojem a jež sehrávají důležitou roli také v případě uzavírání derivátových smluv, je vyžadován komplexnější a účinný dohled nad nimi, a to v zájmu zajištění systémové stability a minimalizace rizik pro jejich uživatele. Jejich význam nyní roste také v souvislosti s vystoupením Spojeného království z EU. 

V této souvislosti předložila Evropská komise v červnu 2017 tento návrh, jehož cílem je zajistit pro unii kapitálových trhů efektivnější a důslednější systém dohledu nad ústředními protistranami v zájmu další integrace trhu, finanční stability a rovných podmínek a rozšířit tak existující legislativu EU přijatou v roce 2010 (zřízení Evropského orgánu dohledu) a 2012 (přijetí nařízení o infrastruktuře evropských trhů - EMIR).

Návrh hodlá mimo jiné zajistit užší spolupráci mezi příslušnými vnitrostátními orgány pro dohled nad ústředními protistranami a centrálními bankami odpovědnými za měny Unie. Nařízení proto navrhuje zřízení nového subjektu, tzv. výkonné zasedání pro ústřední protistrany, který bude fungovat v rámci Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) a jenž bude odpovídat za úkoly související s dohledem nad ústředními protistranami obecně a za dohled nad ústředními protistranami Unie a ústředními protistranami ze třetích zemí zvláště.

V rámci politického trialogu zbývá nadále vyřešit některé otázky politického i technického charakteru. Nebylo tak dosaženo politické dohody a uskuteční se proto další trialog, zřejmě v nadcházejícím týdnu během plenárního zasedání ve Štrasburku (11. – 14. března). 

Archiv novinek