02.07.2019

Můj poslanecký mandát v EP končí

Nastal konec dalšího parlamentního období a mé pětileté práce v roli poslance Evropského parlamentu, a proto bych rád poděkoval všem,...

Více

30.05.2019

Petr Ježek v rozhovoru pro Info.cz o výsledcích evropských voleb a budoucnosti hnutí Hlas

Povolební situaci zhodnotil Petr Ježek (hnutí Hlas) v rozhovoru s Lucií Bednárovou pro Info.cz, ve kterém kromě výsledku shrnuje průběh...

Více

Parlamentní činnost

S předsedou vlády Japonska Šinzó Abem v japonském parlamentu (Diet)
Petr Ježek jako předseda Zvláštního výboru Evropského parlamentu pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky (TAX3) S japonským ministrem obrany Icunorim Onoderou S předsedou horní komory japonského parlamentu Chuichim Datem S předsedou dolní komory parlamentu Tamadorim Oshimou S japonským ministrem zahraničí Taró Konem
S americkým kongresmanem Stevem Pearcem během mise výboru TAX3 ve Washingtonu Na setkání s unijním vyjednavačem o brexitu Michelem Barnierem Petr Ježek jako předseda Zvláštního výboru Evropského parlamentu pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky (TAX3) S francouzským ministrem financní Brunem Le Mairem S komisařem pro hospodářské a měnové záležitosti Pierrem Moscovicim
S předsedou Evropského parlamentu Antoniem Tajanim, francouzským ministrem financní Brunem Le Mairem a členem Evropského parlamentu Elmarem Brokem Petr Ježek

Petr Ježek

Působil jako diplomat, z toho 10 let ve vysokých funkcích, které se týkaly vztahů s Evropskou unií. Byl například vrchním ředitelem Sekce evropské integrace na Ministerstvu zahraničních věcí ČR, či zástupcem státního tajemníka pro evropské záležitosti. Pracoval také jako ředitel sekce předsedy vlády Vladimíra Špidly. Chcete-li se dozvědět více, klikněte na šipku pod textem.

Kontakty

 

 

 

 

 

 

liberals democrats

zavřít okno

Evropský parlament přijal závěrečnou zprávu výboru TAX3 obsahující hlavní zjištění a doporučení v oblasti finanční trestné činnosti

Evropský parlament přijal závěrečnou zprávu výboru TAX3 obsahující hlavní zjištění a doporučení v oblasti finanční trestné činnosti

Dnes, 26. března 2019, schválili poslanci Evropského parlamentu na plenárním zasedání ve Štrasburku závěrečnou zprávu Zvláštního výboru pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky (TAX3). Zpráva byla přijata 505 hlasy, 63 poslanců hlasovalo proti a 87 se zdrželo. Zpráva potvrzuje odhodlání Evropského parlamentu hrát vedoucí úlohu v boji proti finanční kriminalitě a daňovým podvodům a předkládá sérii doporučení, jejichž naplnění by mělo zajistit lepší předcházení této trestné činnosti. Výbor za předsednictví Petra Ježka (Hlas) přijal zprávu na svém zasedání dne 27. února 2019, přičemž text navazuje na aktivity výboru TAX3 a jeho tří předchůdců.   

Zpráva výboru TAX3 odhaluje, že stávající daňové předpisy nestačí rychlejšímu tempu hospodářství a je zde proto naléhavá potřeba tato pravidla reformovat tak, aby mezinárodní, evropské a vnitrostátní daňové systémy byly schopny reflektovat nové ekonomické, sociální a technologické výzvy 21. století.

Za vypracování dokumentu jsou zodpovědní dva zpravodajové TAX3: Luděk Niedermayer (EPP) a Jeppe Koford (S&D). Obsah textu vznikl na základě údajů, které nashromáždil výbor TAX3 během 34 slyšení za účasti expertů a výměn názorů s komisaři a ministry a v průběhu svých zahraničních misí do Washingtonu, Rigy, na ostrov Man, do Estonska a Dánska, a také na základě aktivit předchozích zvláštních výborů pro daňová rozhodnutí TAXE1, TAXE2 a vyšetřovacího výboru PANA, které byly ustanoveny v rámci stávajícího mandátu Evropského parlamentu.

Dokument obsahuje zjištění a doporučení v souvislosti s tím, jak zlepšit stávající právní rámec EU v oblasti zdanění a boje proti praní peněz, zejména co se týká oblasti boje proti daňovým podvodům, agresivnímu daňovému plánování a daňovým rájům, dále digitálního zdanění, DPH a zlatých víz apod. Zpráva dále vítá skutečnost, že Komise během svého funkčního období předložila celkem 26 legislativních návrhů, jejichž cílem je posílit stávající právní rámec. Dokument zároveň upozorňuje na nedostatečný pokrok v Radě EU při přijímání důležitých iniciativ týkajících se reformy daně z příjmu právnických osob a vyzývá k rychlému přijetí. Krom toho zpráva shrnuje také aktivity výboru TAX3 a činnost, kterou vykonal během svého dvanáctiměsíčního mandátu.  

Zpráva například navrhuje, aby Komise zahájila práci na návrhu na vytvoření evropské finanční policie v rámci Europolu a mechanismu na úrovni EU pro lepší koordinaci aktivit souvisejících s bojem proti praní peněz a financování terorismu. Měl by být také zřízen globální daňový orgán na úrovni OSN. Zpráva dále vybízí členské státy k úsilí zodpovědně implementovat právní předpisy EU v této oblasti a k větší snaze zabraňovat případům finanční kriminality. S tím souvisí také potřeba postupného rušení daňových rájů, zlatých víz a potřeba zjednodušení a zprůhlednění daňových systémů v EU, včetně harmonizace pravidel pro výběr DPH.

Celý text zprávy naleznete pod odkazem zde.

Archiv novinek