02.07.2019

Můj poslanecký mandát v EP končí

Nastal konec dalšího parlamentního období a mé pětileté práce v roli poslance Evropského parlamentu, a proto bych rád poděkoval všem,...

Více

30.05.2019

Petr Ježek v rozhovoru pro Info.cz o výsledcích evropských voleb a budoucnosti hnutí Hlas

Povolební situaci zhodnotil Petr Ježek (hnutí Hlas) v rozhovoru s Lucií Bednárovou pro Info.cz, ve kterém kromě výsledku shrnuje průběh...

Více

Parlamentní činnost

S předsedou vlády Japonska Šinzó Abem v japonském parlamentu (Diet)
Petr Ježek jako předseda Zvláštního výboru Evropského parlamentu pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky (TAX3) S japonským ministrem obrany Icunorim Onoderou S předsedou horní komory japonského parlamentu Chuichim Datem S předsedou dolní komory parlamentu Tamadorim Oshimou S japonským ministrem zahraničí Taró Konem
S americkým kongresmanem Stevem Pearcem během mise výboru TAX3 ve Washingtonu Na setkání s unijním vyjednavačem o brexitu Michelem Barnierem Petr Ježek jako předseda Zvláštního výboru Evropského parlamentu pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky (TAX3) S francouzským ministrem financní Brunem Le Mairem S komisařem pro hospodářské a měnové záležitosti Pierrem Moscovicim
S předsedou Evropského parlamentu Antoniem Tajanim, francouzským ministrem financní Brunem Le Mairem a členem Evropského parlamentu Elmarem Brokem Petr Ježek

Petr Ježek

Působil jako diplomat, z toho 10 let ve vysokých funkcích, které se týkaly vztahů s Evropskou unií. Byl například vrchním ředitelem Sekce evropské integrace na Ministerstvu zahraničních věcí ČR, či zástupcem státního tajemníka pro evropské záležitosti. Pracoval také jako ředitel sekce předsedy vlády Vladimíra Špidly. Chcete-li se dozvědět více, klikněte na šipku pod textem.

Kontakty

 

 

 

 

 

 

liberals democrats

zavřít okno

Diskuze o fiskálním kompaktu na plénu EP

Poslanci Evropského parlamentu dnes na plenárním zasedání ve Štrasburku hovořili o začlenění fiskálního kompaktu do legislativy Evropské unie.

Petr Ježek (ANO, ALDE), který v rozpravě vystoupil, zdůraznil důležitost integrace fiskálního kompaktu do legislativy EU. Evropská a měnová unie se podle P. Ježka musí nadále zlepšovat v oblasti, stability, konvergence a řízení. Nadále je zapotřebí snižovat státní dluhy a kontrolovat veřejné výdaje a budovat a posilovat důvěru v právní rámec Evropské unie a v eurozónu.  Integrace fiskálního kompaktu do unijního práva posílí zásadu zdravých veřejných financí zakotvenou ve smlouvách EU, zlepší koordinaci ekonomických politik, omezí právní nejistoty a přispěje k řádné demokratické odpovědnosti.

Fiskální kompakt, který vznikl jako odpověď na finanční a hospodářskou krizi v letech 2007 – 2008, je mezivládní dohoda o právně vymahatelné striktnější rozpočtové kázni signatářských zemí. Je to zkrácený název pro Smlouvu o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii, která byla podepsaná 25 členskými státy Evropské unie (mimo Českou republiku a Velkou Británii v roce 2012 a vstoupila do platnosti 1. ledna 2013).

Fiskální kompakt požadoval od signatářských zemí přijmout do jednoho roku od vstupu do platnosti do jejich národních legislativ právní předpis, který by zajistil, aby strukturální schodek státního rozpočtu nepřesáhl 0,5% HDP a zavázal země, jejichž dluh přesahoval 60% HDP k jeho snižování o minimálně 5% ročně. Tato mezivládní dohoda měla posílit rozpočtovou odpovědnost signatářských států a zamezit prohlubování státních dluhů a schodků s cílem zabránit opakování se krize státního dluhu a posílit obnovení důvěry v eurozónu a z dlouhodobé perspektivy vést k hospodářskému růstu a zaměstnanosti.

Článek 16 Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii předpokládá integraci podstaty Smlouvy do legislativy Evropské unie k 1. lednu 2018. Integrace do práva EU by umožnila konzistentní vývoj evropských a národních fiskálních pravidel a efektivnější kontrolu jejich dodržování. 

Vláda České republiky schválila přistoupení k evropskému fiskálnímu paktu v roce 2014, řídit se jím bude až po přijetí eura.

Archiv novinek