02.07.2019

Můj poslanecký mandát v EP končí

Nastal konec dalšího parlamentního období a mé pětileté práce v roli poslance Evropského parlamentu, a proto bych rád poděkoval všem,...

Více

30.05.2019

Petr Ježek v rozhovoru pro Info.cz o výsledcích evropských voleb a budoucnosti hnutí Hlas

Povolební situaci zhodnotil Petr Ježek (hnutí Hlas) v rozhovoru s Lucií Bednárovou pro Info.cz, ve kterém kromě výsledku shrnuje průběh...

Více

Parlamentní činnost

S předsedou vlády Japonska Šinzó Abem v japonském parlamentu (Diet)
Petr Ježek jako předseda Zvláštního výboru Evropského parlamentu pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky (TAX3) S japonským ministrem obrany Icunorim Onoderou S předsedou horní komory japonského parlamentu Chuichim Datem S předsedou dolní komory parlamentu Tamadorim Oshimou S japonským ministrem zahraničí Taró Konem
S americkým kongresmanem Stevem Pearcem během mise výboru TAX3 ve Washingtonu Na setkání s unijním vyjednavačem o brexitu Michelem Barnierem Petr Ježek jako předseda Zvláštního výboru Evropského parlamentu pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky (TAX3) S francouzským ministrem financní Brunem Le Mairem S komisařem pro hospodářské a měnové záležitosti Pierrem Moscovicim
S předsedou Evropského parlamentu Antoniem Tajanim, francouzským ministrem financní Brunem Le Mairem a členem Evropského parlamentu Elmarem Brokem Petr Ježek

Petr Ježek

Působil jako diplomat, z toho 10 let ve vysokých funkcích, které se týkaly vztahů s Evropskou unií. Byl například vrchním ředitelem Sekce evropské integrace na Ministerstvu zahraničních věcí ČR, či zástupcem státního tajemníka pro evropské záležitosti. Pracoval také jako ředitel sekce předsedy vlády Vladimíra Špidly. Chcete-li se dozvědět více, klikněte na šipku pod textem.

Kontakty

 

 

 

 

 

 

liberals democrats

zavřít okno

Ochrana hodnot EU dle čl. 7 Smlouvy o Evropské unii

Případ Polska a Maďarska

Členské státy se vstupem do EU zavázaly ctít společné hodnoty zakotvené v článku 2 Smlouvy o Evropské unii (SEU), na jejichž základě je EU založena, a které mají zajistit úroveň homogenity mezi státy a přispívat tak k rozvoji evropské integrace a procesu tvorby evropské identity založené na vzájemné důvěře. „Unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin.“ (článek 2 SEU).

Předpokladem pro ochranu výše uvedených hodnot je respektování zásad demokracie, právního státu a základních práv. Existuje-li v některé členské zemi EU systémové ohrožení těchto zásad, má EU pravomoc aktivovat tzv. preventivní mechanismus ochrany hodnot dle článku 7.1 SEU, anebo dokonce spustit sankční mechanismus podle čl. 7.2 a dalších SEU, který může vyústit až v pozastavení některých práv státu vyplývajících ze smluv o EU, včetně hlasovacích.

V souvislosti s návrhy Evropské komise a Evropského parlamentu Radě EU aktivovat preventivní mechanismus dle čl. 7.1 SEU vůči Polsku, resp. Maďarsku, přinášíme odkazy na relevantní dokumenty.

 

EU a dodržování základních hodnot

Článek 2 Smlouvy o Evropské unii

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:12016M002

Článek 7 Smlouvy o Evropské unii

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:12012M007

Porozumění mechanismu právního státu

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573922/EPRS_BRI(2016)573922_EN.pdf

 

Případ Maďarska

Výsledky hlasování Evropského parlamentu ze dne 12. 9. 2018

https://www.votewatch.eu/en/term8-the-situation-in-hungary-motion-for-resolution-vote-text-as-a-whole.html#/%23%23vote-tabs-list-4##vote-tabs-list-4

Vystoupení místopředsedy Evropské komise Franse Timmermanse v Plénu EP dne 11. 9. 2018 k situaci v Maďarsku

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/timmermans/announcements/opening-and-closing-remarks-european-parliament-plenary-debate-situation-hungary_en

Stanovisko právní služby EP ze dne 7. 9. 2018 k postupu v případě hlasování Evropském parlamentu dle čl. 7(1) SEU

https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Legal-Service-Note_voting-procedure.pdf

Společné stanovisko Benátské komise a OBSE z 25. června 2018 k situaci v Maďarsku

https://www.osce.org/odihr/385932?download=true

Usnesení Evropského parlamentu z 12. září 2018

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0340+0+DOC+PDF+V0//CS

Komise dne 7. prosince 2017 předložila Soudnímu dvoru EU věc Maďarska kvůli zákonu o nevládních organizacích 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5003_en.htm

Usnesení Evropského parlamentu ze 17. května 2017

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0216+0+DOC+PDF+V0//CS

Komise dne 17. května 2017 zahájila řízení o porušení Smlouvy proti Maďarsku

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1285_en.htm

Usnesení Evropského parlamentu z 16. prosince 2015

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2015-0461+0+DOC+PDF+V0//CS

Usnesení Evropského parlamentu z 10. června 2015

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2015-0227+0+DOC+PDF+V0//CS

Vyjádření Evropské komise k situaci v Maďarsku z 19. května 2015

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5010_en.htm

Usnesení Evropského parlamentu z 3. července 2013

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2013-0315+0+DOC+PDF+V0//CS

Usnesení Evropského parlamentu z 16. února 2012

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2012-0053+0+DOC+PDF+V0//CS

Vyjádření Evropské komise k situaci v Maďarsku z 11. ledna 2012

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-9_en.htm

Usnesení Evropského parlamentu z 10. března 2011

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2011-0094+0+DOC+PDF+V0//CS

 

 Případ Polska

Na zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 18. 9. 2018 proběhlo druhé slyšení k otázce právního státu v Polsku dle čl. 7.1 SEU

http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/gac/2018/09/18/

Evropská komise zahájila řízení o porušení Smlouvy dne 2. července 2018

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4341_cs.htm

Rada pro obecné záležitosti dne 26. 6. 2018 uspořádala první slyšení podle čl. 7(1) SEU k otázce právního státu v Polsku

http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/gac/2018/06/26/

Odůvodněný návrh Evropské komise podle čl. 7(1) SEU týkající se otázky právního státu v Polsku

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0835&from=EN

Stanoviska Benátské komise k situaci v Polsku z 8. prosince 2017

https://www.coe.int/en/web/portal/news-2017/-/asset_publisher/StEVosr24HJ2/content/venice-commission-tackles-polish-judicial-reforms-and-ukrainian-education-law-among-other-issues?inheritRedirect=false&desktop=true

Usnesení Evropského parlamentu z 15. listopadu 2017

www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0442+0+DOC+PDF+V0//CS

Evropská komise dne 29. července 2017 zahájila řízení o porušení Smlouvy proti Polsku

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2205_cs.htm

Doporučení Evropské komise ze dne 26. července 2017 v otázce právního státu v Polsku

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H1520&from=SK

Doporučení Evropské komise ze dne 21. prosince 2016 v otázce právního státu v Polsku

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H0146&from=CS

Vyjádření Evropské komise ze dne 1. července 2016 k právnímu státu v Polsku

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2017_en.htm

Usnesení Evropského parlamentu z 13. dubna 2016

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0123+0+DOC+PDF+V0//CS

Stanovisko Evropské komise k právnímu státu v Polsku z 13. ledna 2016

http://europa.eu/rapid/press-release_WM-16-2030_en.htm

 

 

Archiv novinek